Handreiking Kindzorg

Toelichting voor kinderverpleegkundigen

voor het inventariseren en organiseren van de zorg in de eigen leefomgeving voor kinderen va 0 tot 18 jaar. Klik hier om de meest gestelde vragen en antwoorden te lezen. 

*Dit is een concept handreiking en is on hold gezet. Er gaan eerst nog gesprekken plaatsvinden zodat onderliggende problemen, die niet bij een kinderverpleegkundigen horen, worden opgelost.

Lees hier

02

versierings element
 • {living-img}

  Peer Buddy project

  Geschreven door Stichting Kind en Ziekenhuis

  Jongeren met een chronische aandoening hebben tot hun 16e of 18e jaar contact met een kinderarts of kinderspecialist. Deze kent men vaak al het hele leven. De overgang...

 • {living-img}

  Meldcode Huiselijk  geweld en kindermishandeling

  Geschreven door Rijksoverheid

  De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van...

 • {living-img}

  Routemap

  Geschreven door Lorem Ipsum

  De routemap staat vol met nieuwetijdse én duurzame oplossingen die ervoor kunnen zorgen dat toekomstige zorgkosten beteugeld kunnen worden.

 

 

03

 
 • Interessant
  artikel
  gezien?
  Stuur het in!

 • {living-img}

  Hiaten in het zorgaanbod vertaald in infographic

  Een van de actiepunten op de landelijke Werkagenda Kinderpalliatieve Zorg (2019-2021) is hiaten in het zorgaanbod in beeld brengen. Dit omdat uit de Patient Journeys, en de vele...

 • {living-img}

  Betere ondersteuning van ouders kan kindermishandeling voorkomen - mini college met Lenneke Alink

  Samen beslissen betekent dat patiënt en zorgprofessional samen beslissen welke zorg het beste past bij de patiënt en diens leven. Omdat dit in de praktijk nog niet zo makkelijk gaat...

 • {living-img}

  Betere ondersteuning van ouders kan kindermishandeling voorkomen - mini college met Lenneke Alink

  Hoe verklaar je waarom sommige ouders hun kinderen mishandelen? Op die vraag zoekt hoogleraar Lenneke Alink, samen met haar onderzoeksteam, een antwoord. En dát antwoord moet vervolgens bijdragen aan betere hulp voor ouders en hun kinderen, waardoor we kindermishandeling kunnen stoppen en voorkomen.

 • {living-img}

  Zorginkoopvergelijking 2022

  In 2022 staat het wijkgericht werken, conform de ‘Leidraad herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging’ net als vorig jaar centraal. 

   

 • {living-img}

  Nationaal Signaleringsinstrument Kindermishandeling voor ziekenhuizen

  Verpleegkundigen en artsen komen dagelijks in contact met veel verschillende mensen. Ziekenhuizen spelen dan ook een belangrijke rol in het signaleren van kindermishandeling.

 • {living-img}

  Reflectietool integrale zorg voor kind en gezin

  Kinderen met een chronische lichamelijke of psychische aandoening en hun gezinnen hebben vaak te maken met veel verschillende professionals en organisaties...

 • {living-img}

  De transmurale kinderverpleegkundige

  Verpleegkundigen die zich in de dagelijkse beroepspraktijk bezighouden met de zorg voor zieke kinderen volgen in Nederland na de initiële mbo- of hbo-opleiding een specialistische...

 • {living-img}

  Capiciteitsplan 2020-2023

  Om een evenwicht te bereiken tussen de vraag naar en het aanbod van medisch specialisten is het nodig om meer op te leiden dan het Capaciteitsorgaan adviseerde in het vorige...

 •  
  {living-img}

  Kamerbrief over Stand van zaken kindzorg 

  Minister de Jonge heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken in de kindzorg middels een kamerbrief.                                                                               .

 • {living-img}

  Onderzoek langetermijn geheugen

  Kinderen krijgen niet vaak covid-19, maar ze worden soms ziek en in zeldzame gevallen is ziekenhuisopname nodig. Kinderlongartsen van het Emma Kinderziekenhuis...

 •  
  {living-img}

  Livestream

  Op 7 december vindt de laatste voorstelling van de theatertour “Lastige Ouders” via een livestream plaats. Als je hem nog niet heb gezien, dan is dit wellicht jouw kans....

 • {living-img}

  Handreiking kindzorg

  Geschreven door 

  Toelichting voor kinderverpleegkundigen voor het inventariseren en organiseren van de zorg in de eigen leefomgeving voor kinderen va 0 tot 18 jaar...

 •  
  {living-img}

  Nieuwe slimme insulinepomp voor patiënten met diabetes type 1

  Geschreven door Stichting Kind en Ziekenhuis

  ​Voor patiënten met diabetes type 1 van het diabetescentrum UMCG is een nieuwe slimme insulinepomp beschikbaar. ‘Een pomp die het beste van...

 • {living-img}

  Acute ontwikkelingen

  Geschreven door Nederlands Jeugdinstituut

  De maatschappij is altijd in ontwikkeling. Ouderschap en opvoeden en de heersende visie daarop is daarmee ook constant in beweging....

 • {living-img}

  Ernstig zieke kinderen hebben recht op gezonde zorg

  Geschreven door Stichting Kind en Ziekenhuis

  “Het wordt al donker buiten dus ik moet naar bed. Mama brengt mij naar boven en pakt de sok. Deze gaat zoals elke avond over mijn hoofd...

 • {living-img}

  Samen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke kinderen

  Geschreven door Stichting Kind & Ziekenhuis, Stichting Pal, V&VN Kinderverpleegkunde, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg (VGVK), Vereniging Samenwerkingsverband Chronische Ademhalingsondersteuning (VSCA) en Stichting KinderThuisZorg.

  Het rapport ‘Samen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke kinderen’ borduurt voort op en is een concrete uitwerking van het Integraal...

 • {living-img}

  Een prik krijgen hoeft helemaal niet eng te zijn

  Geschreven door Cleo Freriks

  Voor patiënten met diabetes type 1 van het diabetescentrum UMCG is een nieuwe slimme insulinepomp beschikbaar. ‘Een pomp die het beste van...

 • {living-img}

  Routemap plan van aanpak 2020

  Geschreven door Stichting Kind en Ziekenhuis, NVK, V&VN Kinderverpleegkunde, BINKZ, Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg

  De Routemap plan van aanpak 2020 is een vervolg op de Routemap 2018 en staat vol met nieuwetijdse én duurzame oplossingen die ervoor kunnen zorgen...

 • {living-img}

  Landelijk veiligheidssysteem voor kinderafdelingen

  Geschreven door Stichting Kind en Ziekenhuis

  Kinderafdelingen worden nog veiliger met de nieuwe Dutch Pediatric Early Warning Score (PEWS). Het systeem meet bij opgenomen kinderen vitale functies zoals...

 • {living-img}

  Wie wordt Kinderverpleegkundige ‘Family Integrated Care’ van het jaar 2020?

  Geschreven door Stichting Kind en Ziekenhuis

  Ben jij, ken jij of werkt bij jouw zorgorganisatie dé Kinderverpleegkundige ‘Family Integrated Care’ van het jaar? Nomineer deze persoon voor de Kinderverpleegkundige...

 • {living-img}

  Herziening richtlijn palliatieve zorg voor kinderen

  Geschreven door 

  Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg...


 • {living-img}

  Marieke Gijsbers is Kinderverpleegkundige Family Integrated Care van het jaar 2021

  Geschreven door Stichting Kind en Ziekenhuis

  Marieke Gijsbers, kinderverpleegkundige in het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis, is de Kinderverpleegkundige Family Integrated Care van het jaar 2021. •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •