Landelijke Protocollen Kinderverpleegkundige Zorg

Applicatie

Landelijke Protocollen Kinderverpleegkundige Zorg® biedt zorgprofessionals binnen en buiten het ziekenhuis protocollen binnen een digitale omgeving gericht op kinderverpleegkundige handelingen en/of verzorging. Wat deze protocollen zo uniek maakt, is dat ze specifiek voor kinderen en jongeren tot 18 jaar ontwikkeld zijn. Bovendien zorgen deze protocollen voor een eenduidige werkwijze binnen én buiten het ziekenhuis.

 

Handreiking Kindzorg

Het inventariseren en organiseren van de zorg in de eigen leefomgeving voor kinderen van 0 tot 18 jaar. 

Sinds 2015 is voor de extramurale kindzorg het indiceren en organiseren van de zorg en hulp voorbehouden aan de kinderverpleegkundige. Deze handreiking is een toelichting voor kinderverpleegkundigen voor het inventariseren en organiseren van de zorg in de eigen leefomgeving voor kinderen van 0 tot 18 jaar.
 
Dinsdag 1 december 2020
V&VN- afdeling Kinderverpleegkunde en Kinderverpleegkunde.nl hebben vandaag de Handreiking Indicatieproces Kindzorg gepubliceerd. Meer weten? Lees erover in dit bericht
 

Onze doelstelling

Het platform Kinderverpleegkunde.nl is een onafhankelijk platform, los van instellingen en organisaties, voor en door kinderverpleegkundigen. Met het platform Kinderverpleegkunde.nl zetten wij ons in voor de ontwikkeling van het vak kinderverpleegkunde. We willen als kinderverpleegkundigen door middel van dit platform kennis en informatie delen, met en van elkaar leren, ons vak verder professionaliseren en met dit alles toewerken naar betere uitkomsten voor kind en gezin. .

Bekijk
nu

Volg ons en blijf actueel

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief