kinderverpleegkunde hart
versierings element

 

 

Daarnaast biedt Nursing ook diverse mogelijkheden om symposia en congressen te volgen.

 
 

Kinderverpleegkundigen

We hopen als kinderverpleegkunde.nl ook aantrekkelijke symposia en congressen

te gaan organiseren met veel vakinhoudelijke informatie en kennisdeling die ons echt

gaan verder helpen als kinderverpleegkundige. Belangrijk is ook om hierin de samenwerking

te zoeken met de disciplines waarmee wij als kinderverpleegkundigen samenwerken.