Terug naar overzicht

 

Hoofdstuk 4

De Jeugdwet

 

 

De Jeugdwet is bedoeld voor kinderen/jongeren onder de 18 jaar die hulp, zorg of ondersteuning nodig hebben bij: 

 • Opvoedproblemen
 • Geestelijke gezondheidszorg zoals psychische problemen, dyslexiezorg, verblijf in een instelling, maar ook forensische zorg
 • Zorg bij een lichamelijke of verstandelijke beperking
 • Individuele begeleiding en dagbesteding in groepsverband
 • Vervoer van en naar een instelling (onder voorwaarden)
 • Persoonlijke verzorging, zoals hulp bij het opstaan, wassen en aankleden
 • Kinderbescherming en jeugdclassering
 • Gesloten jeugdzorg
De Jeugdwet valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Deze verantwoordelijkheid is bij de gemeente neergelegd, omdat zij dicht bij de burgers staan en zij inzicht hebben in de sociale kaart van de gemeente. Wanneer het kind boven de achttien jaar is en binnen de Jeugdwet valt, zal deze overgaan op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). 
 
Een andere heel belangrijke wet in de zorg rondom het zieke kind, is de wet WGBO. Hieronder volgt een uitleg wat deze wet inhoudt en hoe je deze wet in je dagelijkse werk toe kunt passen. 
 
 
 
 
kind met tablet

Wat betekent de WGBO voor kinderen?
Kinderen tot en met 11 jaar:

 • De ouders geven toestemming voor behandeling en/of onderzoek.
 • Informeer het kind zoveel mogelijk bij beslissingen die worden genomen.
 • Stimuleer en betrek het kind zoveel mogelijk bij zelfzorgactiviteiten.
 • Geef het kind zoveel mogelijk informatie en stem dit af op de leeftijd van het kind. 
 • Het kind en de ouders hebben recht op inzage in het dossier van het kind en mogen hierin schrijven. 
Jongeren van 12 tot en met 15 jaar:
 • Behalve ouders, geeft ook de jongere toestemming voor behandeling en/of onderzoek.
 • Behalve ouders tekenen ook de jongere de overeenkomsten met zorgverleners, het zorgplan en de aanvraag voor pgb. 
 • Informeer de jongere zoveel mogelijk bij beslissingen die worden genomen.
 • Stimuleer en betrek de jongere zoveel mogelijk bij zelfzorgactiviteiten.
 • Geef de jongere zoveel mogelijk informatie en stem dit af op hem of haar.
 • De jongere mag zelf het dossier inzien, mag hierin meeschrijven en geeft ouders toestemming om dit dossier in te mogen zien. 
Jongeren vanaf 16 jaar:
 • Jongeren beslissen en geven zelfstandig toestemming voor behandeling en/of onderzoek. Instemming van ouders is niet nodig. 
 • De jongere ondertekent de overeenkomsten met zorgverleners, het zorgplan en de aanvraag voor een pgb. 
 • Betrek de jongere altijd bij de besluitvorming.
 • Stimuleer de jongere zoveel mogelijk bij het uitvoeren van zelfzorgactiviteiten. 
 • Informeer de jongere volledig over alles wat hem of haar aangaat.
 • De jongere mag zelf het dossier inzien, mag hierin meeschrijven en geeft ouders toestemming om dit dossier in te mogen zien. 
Bijzondere situaties:
 • Ook kinderen met een verstandelijke beperking moeten zo goed mogelijk gehoord worden. Probeer de wijze van communiceren af te stemmen op de omstandigheden en de situatie van het kind of de jongere met de beperking. Betrek hierbij ook de wettelijke vertegenwoordiger van het kind of de jongere.
 • In een acute situatie waar gevaar bestaat, mag altijd zonder toestemming gehandeld worden.
 • Kinderen of jongeren van 12 tot en met 15 jaar, mogen in sommige gevallen worden behandeld zonder toestemming. 
 • Ontzetting uit de ouderlijke macht bij een ernstig meningsverschil tussen arts en ouders (dit kan alleen bij kinderen onder de 12 jaar).