Terug naar overzicht

 

Hoofdstuk 3

Wet langdurige zorg

 
 
kind met tablet
 

 

Er zijn kinderen/jongeren in de Wlz die wel (veel) kinderverpleegkundige zorg nodig hebben die medisch specialistisch van aard is. Dit is de zogenaamde Medisch Specialistische Zorg (MSZ). Zorg waarvoor het kind of de jongere vroeger zou moetwn roden pgenomen in een ziekenhuis. Het gaat hier om zorg die onder de eindverantwoordelijkheid valt van de kindertarts of medisch specialist, zoals bijvoorbeeld een kortdurende intraveneuze antibiotica behandeling of een kind dat continu (kinderverpleegkundig) toezicht nodig heeft in verband met een tracheacanule of thuisbeademing.     

Zorgzwaartepakket (ZZP) en zorgprofiel
Zorgzwaartepakket is nog een term uit de AWBZ, die sinds 1 januari 2015 niet meer bestaat. Het zorgzwaartepakket heet nu: zorgprofiel. Er is een heel scala aan zorgprofielen die allemaal voortkomen uit de grondslagen van de Wlz. Een kind binnen de Wlz, valt onder een bepaald zorgprofiel. 

Zorgkantoren
De financiering van de zorg in de Wlz, komt vanuit 31 zorgkantoren in heel Nederland. Dit zijn zelfstandig werkende kantoren die nauw gelieerd zijn aan de grootste zorgverzekeraar ter plekke. Het zorgkantoor is ervoor verantwoordelijk om contracten af te sluiten met zorgaanbieders, zodat alle mensen die zorg vanuit de Wlz nodig hebben, dit ook kunnen krijgen.