Events

Nieuwsbrief

Inloggen

a

Menu

Inge is kinderverpleegkundige, ze werkt voor een kinderthuiszorg organisatie en biedt kinderverpleegkundige zorg in de eigen leefomgeving van kind en gezin. Speciaal voor beroepsvereniging Kinderverpleegkunde.nl heeft zij een blog geschreven in de vorm van een 3-luik. In dit 3-luik lees je meer over wat het vak van kinderverpleegkundige voor haar zo bijzonder maakt.

Een kind is geen kleine volwassene, nooit!

Ieder kind is prachtig en bijzonder van zichzelf, net als ieder mens overigens.

In het vak van kinderverpleegkundige heb je met uiteenlopende leeftijden te maken, je ziet als kinderverpleegkundige in de meeste gevallen kinderen van 0-18 jaar. Hoe zorg je elke keer opnieuw dat de zorg aansluit bij de belevingswereld van het kind? Elke keer opnieuw een mooie uitdaging om de zorg passend te maken en op een natuurlijke manier aan te laten sluiten bij het kind.

Op de zuigelingenleeftijd heb je veelal interactief contact met het kind en daarnaast vormt het kind een geheel met zijn ouders.

Op de peuter-/ kleuterleeftijd kun je te maken krijgen met het “magische denken” van het kind. De belevingswereld is vaak veel groter dan de werkelijkheid. Dit vergt inlevingsvermogen van de kinderverpleegkundige. Je kunt het kind spelenderwijs bij de zorg of verpleegtechnische handeling betrekken en op deze manier samen een goed team vormen.

Een kind dat al enige tijd naar de basisschool gaat beseft steeds meer en steeds beter wat de medische handeling inhoudt, deze kinderen begrijpen al beter waarom het nodig is om de zorg of de verpleegtechnische handeling te moeten uitvoeren.

Wanneer het kind op de middelbare school zit beseft het goed waarom jij als kinderverpleegkundige betrokken bent bij de zorg. Daarnaast blijft het heel erg belangrijk om goede uitleg te geven. Een gedegen uitleg zal eraan bijdragen dat het kind meer onderdeel wordt van zijn/haar eigen behandeling en meer regie krijgt over zijn/ haar leven en de daarin benodigde zorg. Het kind zelf is tenslotte degene die met zijn/ haar ziekte en de benodigde zorg moet leren leven.

In de wet (Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, WGBO) is het zo geregeld dat het kind vanaf 12 jaar mee mag beslissen met de behandeling. Als het kind 16 jaar of ouder is, mag het zelf beslissen of hij/zij wel of niet instemt met de behandeling. Als dit past bij de mogelijkheden en ontwikkeling van het kind, wordt het kind steeds zelfstandiger en maakt het zich steeds meer los van de ouders. In dit geval zie je de rollen steeds een beetje meer verschuiven van volledige regie en zeggenschap bij de ouders naar volledige regie en zeggenschap bij het kind. Het is ontzettend mooi om als kinderverpleegkundige kind en gezin te begeleiden in dit proces. Waarbij in de laatste fase ouders uiteraard nog mee kunnen denken en hun visie op de benodigde behandeling en zorg kunnen delen

Zoals je mogelijk tussen de regels door kunt lezen verveel ik mij nooit in dit prachtige vak!

 

Ben jij ook werkzaam als kinderverpleegkundige en vind jij het leuk om te schrijven? Wij zijn op zoek naar kinderverpleegkundigen die één of meerdere malen een blog willen schrijven voor onze beroepsvereniging. Met elkaar kunnen wij zorgdragen voor een juiste en volledige beeldvorming van ons mooie vak. Wil jij mee doen? Stuur ons dan een mail op [email protected]. Wij kijken uit naar jouw verhalen!