Events

Nieuwsbrief

Inloggen

a

Menu

Hoofdstuk 4
CanMEDS rol 3

De samenwerkingspartner

Competenties:

1. De kinderverpleegkundige gaat een vertrouwensrelatie aan, werkt effectief samen vanuit het principe van gezamenlijke besluitvorming met het kind en het gezin en ondersteunt hen in zelfregie en zelfmanagement.
2. De kinderverpleegkundige werkt zowel binnen als buiten de eigen organisatie samen met andere beroepsbeoefenaren of instanties waarin zij als autonome professional haar bijdrage levert aan de kwaliteit en continuïteit van zorg.

Kernbegrippen:

1. Professionele relatie: het aangaan en onderhouden van contact met het kind, het gezin en sociale netwerk, het onderhouden van langdurige zorgrelaties en het zorgvuldig afbouwen van de relatie daar waar dit noodzakelijk is.

2. Gezamenlijke besluitvorming: het systematisch overleggen in dialoog met het kind en het gezin over de te verlenen verpleegkundige zorg. Zorgdragen voor een expliciete afweging van verschillende kennisbronnen en de waarden van het kind en het gezin in het besluitvormingsproces.

3. Continuïteit van zorg: het delen van kennis en informatie gericht op het garanderen van een ononderbroken betrokkenheid van de noodzakelijke zorgverleners bij het zorgverleningsproces van het kind en het gezin door de tijd heen.

4. Multidisciplinair samenwerken: het handelen vanuit de eigen kinderverpleegkundige deskundigheid en samenwerken op basis van gelijkwaardigheid met de eigen en andere disciplines binnen en buiten de gezondheidszorg met betrekking tot (multidisciplinaire) zorg en behandeldoelen.