Events

Nieuwsbrief

Inloggen

a

Menu

Hoofdstuk 8
CanMEDS rol 7

De professional en kwaliteitsbevorderaar

Competenties:

1. De kinderverpleegkundige monitort, meet en screent de zorgverlening zowel op het niveau van de individuele zorgverlening als op het niveau van de regio waarin zij werkt om goede kwaliteit van zorg te borgen dan wel te verbeteren.

2. De kinderverpleegkundige levert een bijdrage aan kwaliteitssystemen binnen de organisatie en is betrokken bij het lokaal toepasbaar maken en uitvoeren van standaarden, richtlijnen, protocollen en zorgtechnologie, signaleert het ontbreken en draagt bij aan de ontwikkeling hiervan.

3. De kinderverpleegkundige levert een positieve en actieve bijdrage aan de beeldvorming en de ontwikkeling van de verpleegkunde vanuit een historisch, institutioneel en maatschappelijk perspectief.

Kernbegrippen:

1. Kwaliteit van zorg leveren: het op een methodische en kritische wijze bewaken, uitvoeren en borgen van kwaliteit van de verpleegkundige zorg.

2. Participeren in kwaliteitszorg: het leveren van een proactieve bijdrage aan de kwaliteitszorg van de zorgorganisatie.

3. Professioneel gedrag: het handelen en zich gedragen naar de professionele standaard en de beroepscode, verantwoordelijkheid nemen in al het eigen handelen en het uitdragen van de beroepstrots.