Events

Nieuwsbrief

Inloggen

a

Menu

Wie zijn wij

Wie zijn wij - kinderverpleegkunde

Wie zijn wij?

Van een kennis-, en samenwerkingsplatform voor en door kinderverpleegkundigen tot een volwaardige beroepsvereniging voor en door kinderverpleegkundigen. Die weg hebben we in zeer korte tijd met een zeer diverse groep van enthousiaste, betrokken en daadkrachtige kinderverpleegkundigen afgelegd. Wij voelen met elkaar een grote verantwoordelijkheid voor ons vak en voor de kindzorg in Nederland.

Met elkaar, en andere kinderverpleegkundigen die zich inmiddels bij ons hebben aangesloten als lid, vormen wij de beroepsvereniging Kinderverpleegkunde.nl.

Wij zijn trots op ons mooie vak kinderverpleegkunde en willen dit graag uitdragen en verspreiden. We voelen ons verantwoordelijk om een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ons vak, binnen alle werkgebieden waar kinderverpleegkundigen werkzaam zijn en voor alle kinderen die kinderverpleegkundige zorg nodig hebben.

Beroepsvereniging

”De beroepsvereniging Kinderverpleegkunde.nl is dé beroepsvereniging en hét samenwerkingsplatform voor en door daadkrachtige kinderverpleegkundigen.”

De beroepsvereniging Kinderverpleegkunde.nl is opgericht in februari 2020. Voor deze tijd was Kinderverpleegkunde.nl een kennis-, en samenwerkingsplatform voor en door kinderverpleegkundigen. Vanuit de kinderverpleegkundigen en de samenwerkingspartners binnen de kindzorg was er vraag naar een officieel geluid namens de kinderverpleegkundigen die Kinderverpleegkunde.nl vertegenwoordigen.

Doormiddel van de beroepsvereniging Kinderverpleegkunde.nl kunnen wij ons, als kinderverpleegkundigen, inzetten om een actieve bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van het vak kinderverpleegkunde én de ontwikkelingen binnen de kindzorg met als doel het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor kind en gezin. Kinderverpleegkunde.nl vertegenwoordigt kinderverpleegkundigen uit het gehele werkveld en telt inmiddels meer dan 250 leden.

Wij bieden kinderverpleegkundigen de mogelijkheid om laagdrempelig mee te denken en een actieve bijdrage te leveren binnen de beroepsvereniging én aan de ontwikkelingen binnen het kinderverpleegkundige vak en de kindzorg.

De beroepsvereniging Kinderverpleegkunde.nl informeert haar leden actief door het versturen van nieuwsbrieven speciaal voor leden. Daarnaast proberen wij leden én kinderverpleegkundigen die geen lid zijn op de hoogte te houden van kennis, nieuws en ontwikkelingen aangaande het kinderverpleegkundige vak, door middel van het actief bijhouden van de website en de socialmediakanalen van Kinderverpleegkunde.nl.

Kinderverpleegkundigen kunnen zich binnen de beroepsvereniging Kinderverpleegkunde.nl verder ontwikkelen en bekwamen binnen hun vakgebied en kennisdelen en samenwerken met kinderverpleegkundigen buiten hun eigen werkplek. Kinderverpleegkunde.nl organiseert regelmatig bijeenkomsten (denk aan een jaarlijks symposium, intervisie bijeenkomsten en kennissessie) voor kinderverpleegkundigen.

Onze doelstelling

 

Het platform Kinderverpleegkunde.nl is een onafhankelijk platform, los van instellingen en organisaties, voor en door kinderverpleegkundigen. Met het platform Kinderverpleegkunde.nl zetten wij ons in voor de ontwikkeling van het vak kinderverpleegkunde. We willen als kinderverpleegkundigen door middel van dit platform kennis en informatie delen, met en van elkaar leren, ons vak verder professionaliseren en met dit alles toewerken naar betere uitkomsten voor kind en gezin.

Wij zijn kinderverpleegkundigen, die net als vele andere kinderverpleegkundigen in het veld, een sterke verantwoordelijkheid voelen voor ons vak. Wij willen graag een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ons vak. De ontwikkeling van ons vak binnen alle werkgebieden waar kinderverpleegkundigen werkzaam zijn en voor alle kinderen die kinderverpleegkundige zorg nodig hebben.

Wij willen uitdragen en verspreiden wat een prachtig vak kinderverpleegkunde is en wat voor een mooie kansen er liggen binnen de kinderverpleegkunde. De afgelopen periode hebben wij nagedacht over hoe wij eraan bij kunnen dragen ons vak naar een hoger plan te tillen en hoe we ervoor kunnen zorgen dat kinderverpleegkundigen de belangrijkste schakels worden, in het daarbij behorende proces.