Events

Nieuwsbrief

Inloggen

a

Menu

Hoofdstuk 4
De Jeugdwet

De Jeugdwet is bedoeld voor kinderen/jongeren onder de 18 jaar die hulp, zorg of ondersteuning nodig hebben bij:

 • Opvoedproblemen
 • Geestelijke gezondheidszorg zoals psychische problemen, dyslexiezorg, verblijf in een instelling, maar ook forensische zorg
 • Zorg bij een lichamelijke of verstandelijke beperking
 • Individuele begeleiding en dagbesteding in groepsverband
 • Vervoer van en naar een instelling (onder voorwaarden)
 • Persoonlijke verzorging, zoals hulp bij het opstaan, wassen en aankleden
 • Kinderbescherming en jeugdclassering
 • Gesloten jeugdzorg

De Jeugdwet valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Deze verantwoordelijkheid is bij de gemeente neergelegd, omdat zij dicht bij de burgers staan en zij inzicht hebben in de sociale kaart van de gemeente. Wanneer het kind boven de achttien jaar is en binnen de Jeugdwet valt, zal deze overgaan op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Een andere heel belangrijke wet in de zorg rondom het zieke kind, is de wet WGBO. Hieronder volgt een uitleg wat deze wet inhoudt en hoe je deze wet in je dagelijkse werk toe kunt passen.

WGBO

In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) is vastgelegd dat een medische behandeling of een medisch onderzoek uitsluitend mag worden uitgevoerd als het kind of de jongere en/of ouders daar toestemming voor hebben gegeven. De zorgverlener heeft de plicht, alvorens te starten met de behandeling of het onderzoek, het kind of de jongere en de ouders te voorzien van alle informatie die ze nodig hebben om een beslissing te kunnen nemen.

Het kind of de jongere en de ouders moeten in ieder geval geïnformeerd worden over:

 • Het doel van het onderzoek of de behandeling
 • De aard van het onderzoek of de behandeling
 • De te verwachten resultaten
 • De mogelijke risico’s
 • De alternatieven voor het onderzoek of de behandeling
WGBO - Kinderverpleegkunde