Events

Nieuwsbrief

Inloggen

a

Menu

Werkgebied scholen voor

leerlingen met chronische aandoeningen

Scholen voor leerlingen met chronische aandoeningen

Op scholen voor langdurige zieke leerlingen wordt het onderwijs afgestemd op de mogelijkheden en behoeften van het chronisch zieke kind. Elke leerling heeft een individueel handelingsplan. De groepen zijn klein (gemiddeld 13 kinderen per klas) waardoor er veel aandacht is voor de leerling.

Speciale voorzieningen en zorg

Daarnaast bieden de scholen een reeks aan speciale voorzieningen en zorg, die het voor een chronisch ziek kind mogelijk maakt om optimaal onderwijs te volgen. Alles op een school voor langdurig zieken is erop gericht om het kind zo fit mogelijk te houden. Er wordt actief geprobeerd de gezondheid van de kinderen te bevorderen. De scholen richten zich op kinderen met medische problemen, zoals: epilepsie, astma, reuma, nierziekten of ernstige voedselallergie. In veel gevallen is er sprake van een combinatie van medische aandoeningen en/of ernstige lichamelijke beperkingen. Op een school voor kinderen met chronische aandoeningen zijn vaak meerdere kinderverpleegkundigen werkzaam.

Er is altijd een kinderverpleegkundige aanwezig voor het verlenen van verpleegtechnische en/of voorbehouden handelingen. Dit kan variëren van katheteriseren tot tracheacanule zorg en ademhalingsondersteuning. De kinderverpleegkundigen geven ook eerste hulp bij chronische zieke kinderen die de school bezoeken en acuut ziek worden of bijvoorbeeld een epileptische aanval krijgen. Belangrijk onderdeel van het werk van een kinderverpleegkundige op een school voor leerlingen met een chronische ziekte is de begeleiding, verzorging en instructie van kinderen bij het zelf aanleren van verpleegtechnische en/of voorbehouden handelingen.