Events

Nieuwsbrief

Inloggen

a

Menu

Hoofdstuk 5
Gewijzigde terminologie

In 2015 heeft de Hervorming langdurige zorg (Hlz) zijn intrede gedaan. De AWBZ is opgesplitst in nieuwe wetgevingen. Echter worden er nog wel steeds termen uit het verleden gebruikt in de huidige en nieuwe wijze van werken. Dit schept verwarring en daarnaast houdt het de nieuwe manier van denken in ‘Positieve gezondheid’ tegen. Er zijn afgelopen periode nieuwe termen ontwikkelt die passen bij de huidige tijd.

Termen voor 2015Termen na 2015
IndicatiestellingInventariseren van zorg- en hulpbehoefte
NormtijdenHet begrip 'normtijden' is vervallen
Verpleging, Persoonlijke verzorging en begeleidingSignaleren, overnemen voorbehouden handelingen waar noodzakelijk, inzetten van passende interventies en evaluatie hiervan, coördinatie en aanleren van risicovolle handelingen aan derden en het bieden van preventieve maatregelen.
ZorgplanIntegraal zorgplan (over alle vier kinderleefdomeinen)
Verzorging die verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop.Aanleren van risicvolle handelingen aan het kind of de jongere, de ouders of informere zorgverleners.
Gebruikelijke zorgOuderlijke verantwoordelijkheid
Bovengebruikelijke zorgEr bestaat geen bovengebruikelijke zorg meer, omdat er altijd wordt gewerkt aan zelfregie en zelfmanagement van het kind of de jongere en de ouders, waarbij toegewerkt wordt naar een 'zo normaal mogelijk' leven.
ToezichtProfessioneel toezicht of toezicht door bekwame personen, anders dan ouders.
OverbelastingOverbelasting van de ouderlijke verantwoordelijkheid.
InterventiesInterventies die medisch van aard zijn en zorgen voor het opheffen van een kritieke gezondheidssituatie.
Persoonsgebonden budgetUitsluitend pgb waarbij duidelijk is welke interventies er door welk type zorgverlener worden ingezet met regelmatige evaluatiemomenten.
Ouderlijke zorgOuderlijke verantwoordelijkheid