Events

Nieuwsbrief

Inloggen

a

Menu

Hoofdstuk 2
Handelen als professional

De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen en veranderingen geweest die invloed hebben op de zorg. Hierdoor wordt het werk van de kinderverpleegkundige in een snel tempo steeds complexer, de verwachtingen van het kind en ouders liggen steeds hoger, de werkdruk neemt toe, en het vak van de kinderverpleegkundige steeds meer geprofessionaliseerd. Hierdoor kan het voorkomen dat het huidige professionele vermogen van jou niet altijd overeenkomt met het gevraagde professionele vermogen. Het huidige vermogen van de meeste kinderverpleegkundigen is vooral gericht op het omgaan met complexiteit en spanning die bij het werk horen maar niet gericht op het vermogen om controle hierop te hebben en het zelf te veranderen. Je kunt je professionele vermogen verbeteren om je te allen tijde bewust te zijn van elke beslissing die je maakt, je af te vragen waarom je deze beslissing maakt en vooral welke gevolgen deze beslissing kan hebben.

 

Als kinderverpleegkundige voer jij je dagelijkse werkzaamheden uit in een instelling of in de privesetting van het kind en het gezin. Wanneer jij in een thuissituatie (voor langere tijd) jouw werkzaamheden uitvoert zien ouders en kind jou vaak als ‘onderdeel van het gezin’. Wanneer ouders iets van je vragen wat niet direct betrekking heeft op de zorg die jij uitvoert en waarbij jij je twijfels hebt, durf dan ‘nee’ te zeggen en geef dan ook uitleg waarom je deze keuze maakt. Dit geldt ook als je in een ziekenhuis werkt en veel betrokken bent bij een kind en het gezin en veel voor hen hebt betekent. Op het moment dat jij een uitzondering gaat maken heeft dat meteen een gevolg voor de collega’s die na jou komen. Houd de motivatie altijd bij jezelf, jij bent de professional! Verwijs en verschuil je niet achter het beleid van de organisatie waarvoor je werkt. Jij bent namelijk de organisatie! Jij bent gaan werken voor de organisatie om de visie die zij hebben, zodat jij je werk als kinderverpleegkundige goed kunt uitvoeren.

Om professioneel te kunnen acteren is het van belang dat jij over het vermogen beschikt om mee te gaan in alle veranderingen die spelen in het zorgveld. Probeer de veranderingen in visie, vakinhoud en innovaties die betrekking hebben op jou als kinderverpleegkundige actief te volgen, op waarde in te schatten en hierin actief mee te veranderen en deze veranderingen toe te passen in je dagelijkse werkzaamheden. Dat zal ervoor zorgen dat je, ondanks de veranderingen in de zorg en toename van de zorgcomplexiteit, kwaliteit van zorg kunt blijven leveren en tegelijkertijd je eigen welzijn kunt behouden. Wees jezelf ervan bewust dat met de keuze die je gemaakt hebt voor jouw beroep als kinderverpleegkundige jij tevens hebt gekozen voor ‘leven lang leren’.

De opleiding tot kinderverpleegkundige maakt van jou een professional die opgeleid is om zieke kinderen te verplegen. Het kan zijn dat jouw interesse verder reikt en dat je bijvoorbeeld bent geïnteresseerd in rouwverwerking of spiritualiteit. Hiervoor worden diverse cursussen aangeboden die je wellicht hebt gevolgd. Maar maakt jou dit een professional hierin, en mag je deze kennis ‘zomaar’ delen en uitoefenen op het kind? Het is belangrijk dat je dit altijd in overleg doet met je werkgever. Je kunt dit niet op eigen initiatief gaan doen. Blijf altijd bij je eigen vak kinderverpleegkundige en praat vanuit die rol en niet vanuit je persoonlijke ik.

Wanneer je op verzoek van je werkgever een cursus hebt gevolgd met de intentie om dit te implementeren binnen je vak, dan hebben we het over een andere situatie.

Daarnaast is het ook belangrijk om je eigen overtuigen niet te projecteren op het kind en het gezin. Stel dat je tegen vaccineren bent, dan mag je ouders niet overtuigen dat zij hun kind niet moeten laten vaccineren. Vanuit het vakgebied is het de overtuiging dat kinderen en jongeren altijd gevaccineerd moeten worden en dat is ook wat jij als kinderverpleegkundige uit hoort te dragen.