Events

Nieuwsbrief

Inloggen

a

Menu

Volg de Training HIK “Inventariseren, indiceren en organiseren van de zorg in de eigen leefomgeving voor kinderen van 0-18 jaar voor de zorgverzekeringswet”.

 

Geaccrediteerd met 46 punten

training indicatieproces kindzorg

Het Medisch Kindzorg Systeem (MKS) is ontworpen, omdat steeds meer zieke kinderen kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis krijgen. Het MKS is een methodiek voor het indiceren, organiseren en uitvoeren van zorg buiten het ziekenhuis. Zorg wordt beschreven onder de 4 kinderleefdomeinen: medisch, ontwikkeling, sociaal en veiligheid. Het MKS is gebaseerd op de 10 criteria voor goede zorg. De zorg is gebaseerd op het Handvest kind en zorg en in overeenstemming met het VN-verdrag voor de rechten van het kind. In 2020 is de Handreiking Indicatieproces Kindzorg (HIK) door en voor verpleegkundigen geschreven. Het is een aanvulling op het begrippenkader indicatieproces en het Normenkader. De basis van de HIK is dat het belang van het kind centraal staat en dat kind en ouders de regie over het eigen zorgproces hebben. Hierin is samen beslissen het uitgangspunt. Om tot een goede indicatie van zorg te komen, het zorgplan op te stellen en goede zorg te kunnen verlenen is het doorlopen van het verpleegkundig proces essentieel. De handreiking beschrijft dan ook het verpleegkundig proces en legt de begrippen uit dit in de verschillende fasen naar voren komen.

Om je als kinderverpleegkundige te verdiepen, ontwikkelen en bekwamen op dit vlak is de volgende training ontwikkeld: “Inventariseren, indiceren en organiseren van de zorg in de eigen leefomgeving voor kinderen van 0-18 jaar voor de zorgverzekeringswet”.

Het Medisch Kindzorg Systeem (MKS) is ontworpen, omdat steeds meer zieke kinderen kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis krijgen. Het MKS is een methodiek voor het indiceren, organiseren en uitvoeren van zorg buiten het ziekenhuis. Zorg wordt beschreven onder de 4 kinderleefdomeinen: medisch, ontwikkeling, sociaal en veiligheid. Het MKS is gebaseerd op de 10 criteria voor goede zorg. De zorg is gebaseerd op het Handvest kind en zorg en in overeenstemming met het VN-verdrag voor de rechten van het kind.

In 2020 is de Handreiking Indicatieproces Kindzorg (HIK) door en voor verpleegkundigen geschreven. Het is een aanvulling op het begrippenkader indicatieproces en het Normenkader. De basis van de HIK is dat het belang van het kind centraal staat en dat kind en ouders de regie over het eigen zorgproces hebben. Hierin is samen beslissen het uitgangspunt. Om tot een goede indicatie van zorg te komen, het zorgplan op te stellen en goede zorg te kunnen verlenen is het doorlopen van het verpleegkundig proces essentieel. De handreiking beschrijft dan ook het verpleegkundig proces en legt de begrippen uit dit in de verschillende fasen naar voren komen.

Om je als kinderverpleegkundige te verdiepen, ontwikkelen en bekwamen op dit vlak is de volgende training ontwikkeld: Training HIK “Inventariseren, indiceren en organiseren van de zorg in de eigen leefomgeving voor kinderen van 0-18 jaar voor de zorgverzekeringswet”.

Wil jij je als kinderverpleegkundige verder verdiepen en bekwamen in het inventariseren, indiceren en organiseren van kinderverpleegkundige zorg, meld je dan aan voor deze training.

De training is praktisch en interactief opgezet en biedt jou als kinderverpleegkundige de juiste handvatten voor het inventariseren, indiceren en organiseren van kinderverpleegkundige zorg in de eigen leefomgeving. De training bestaat naast een theoretische voorbereiding uit twee trainingsdagen, een tussentijdse en een afrondende opdracht en een terugkom moment in de vorm van intervisie. Een proactieve houding en een gezonde dosis zelfreflectie en autonomie lopen als een rode draad door de training. Tijdens de training wordt het van elkaar leren gestimuleerd, hierbij is het niet belangrijk voor welke organisatie jij werkzaam bent, maar hoe jij je als autonome zorgprofessional opstelt en jouw vak uitoefent volgens de beroepsnormen, de wettelijke kaders, de kwaliteitsstandaarden en richtlijnen.

De training wordt sinds het scholingsjaar 2021/2022 gegeven. Hieronder vind je de data van de trainingen voor 2024 en 2025.

Trainingsdagen

De training bestaat uit twee dagen en wordt in 2024 en 2025 op onderstaande data gegeven.

Training 12

  • Trainingsdag 1, 24-04-2024
  • Trainingsdag 2, 05-06-2024

Training 13

  • Trainingsdag 1, 04-10-2024
  • Trainingsdag 2, 15-11-2024

Training 14

  • Trainingsdag 1, 23-04-2025
  • Trainingsdag 2, 11-06-2025

Training 15

  • Trainingsdag 1, 03-10-2025
  • Trainingsdag 2, 14-11-2025

Alle trainingsdagen zijn gevuld van
09.00 – 17:00 uur.

Locatie
De training vindt plaats bij Domus Medica, Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht.
De training is volledig verzorgd. Dit houdt in incl. koffie, thee en een lunch.

Kosten

De kosten voor het volgen van deze training bedragen:

  • Leden van V&VN Kinderverpleegkunde of Kinderverpleegkunde.nl: €395,00
  • Niet-leden: €427,00

Aanmelden
Voor aanmelden en vragen kun je terecht op het volgende emailadres: [email protected].