Events

Nieuwsbrief

Inloggen

a

Menu

Hoofdstuk 6
CanMEDS rol 5

De gezondheidsbevorderaar

Competenties:

1. De kinderverpleegkundige communiceert op persoonsgerichte en professionele wijze met het kind en het gezin en diens naasten waarbij er voor optimale informatievoorziening wordt gezorgd.​​​​​

2. De kinderverpleegkundige werkt permanent aan de bevordering en ontwikkeling van de verpleegkundige beroepsgroep, haar eigen deskundigheid en die van haar directe (toekomstige) collega’s door voortdurend actief (verschillende vormen van) kennis te zoeken en te delen en, indien van toepassing, in praktijkgericht onderzoek te participeren.

3. De kinderverpleegkundige reflecteert voortdurend en methodisch op haar eigen handelen in de samenwerking met het kind en het gezin en andere zorgverleners en betrekt hierbij inhoudelijke, procesmatige en moreel-ethische aspecten van haar keuzes en beslissingen.

Kernbegrippen:

1. Preventiegericht analyseren: het analyseren van het gedrag en de omgeving van het kind en het gezin dat leidt tot gezondheidsproblemen bij het kind, gezin en doelgroepen.

2. Gezond gedrag bevorderen: het bieden van ondersteuning bij het realiseren van een gezonde leefstijl in relatie tot (potentiële) gezondheidsproblematiek.