Events

Nieuwsbrief

Inloggen

a

Menu

Hoofdstuk 1
CanMEDS rollen

CanMEDS systematiek

Canadian Medical Directions for Specialists

In het nieuwe beroepsprofiel is gebruik gemaakt van de zeven rollen en bijbehorende competentiegebieden gebaseerd op de canMEDS systematiek (Canadian Medical Directions for Specialists). De rollen zijn apart van elkaar beschreven maar hebben een duidelijke overlap en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De zevende rol is de rol van zorgverlener. Als kinderverpleegkundige is deze rol de kern van de beroepsuitoefening. De rollen kunnen zowel op mbo als hbo niveau worden uitgevoerd.

Deze rollen worden ook gebruikt bij iedere verpleegkundige opleiding, specialistische vervolgopleidingen en bijscholingen. Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering (in het Kwaliteitsregister V&VN) moet voldoen aan minimaal twee canMEDS rollen om te kunnen worden geregistreerd.

Wij hebben de rollen en de bijbehorende competenties toegeschreven naar de rol van kinderverpleegkundige.

De canMEDS rollen

  1. Vakinhoudelijk handelen/de verpleegkundige als zorgverlener
  2. De communicator
  3. De samenwerkingspartner
  4. De reflectieve EBP professional
  5. De gezondheidsbevorderaar
  6. De organisator
  7. De professional en kwaliteitsbevorderaar