Events

Nieuwsbrief

Inloggen

a

Menu

Handreiking Indicatieproces Kindzorg

Handreiking Kindzorg

Het inventariseren en organiseren van de zorg in de eigen leefomgeving voor kinderen van 0 tot 18 jaar.

Beroepsvereniging Kinderverpleegkunde.nl en V&VN Vrouw en kind hebben de Handreiking Indicatieproces Kindzorg (HIK) en de Toolbox HIK herzien (april 2023). De HIK werd in 2020 gepubliceerd. Deze handreiking is de beroepsnorm en het hulpmiddel voor en door kinderverpleegkundigen die de zorgvraag en hulpbehoefte voor kind en gezin inventariseren en indiceren. Het beschrijft de gewenste situatie en de wijze waarop kinderverpleegkundigen hun vak zien en willen uitoefenen. Naast de HIK is in 2021 een aansluitende Toolbox HIK ontwikkeld.

handreiking-kindzorg-25-juni-2020-Afbeelding