Events

Nieuwsbrief

Inloggen

a

Menu

Hoofdstuk 3
Beroepscode

De Nederlandse Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden is tot stand gekomen door een unieke samenwerking tussen V&VN, NU’91, FNV en CNV. De beroepscode is een professionele standaard die een aantal algemeen aanvaardbare uitgangspunten beschrijft. De beroepscode vormt de uitgangspositie van jouw professioneel handelen, helpt jou om goede en verantwoorde zorg te verlenen en je daarover te verantwoorden.

Wat zijn de algemeen aanvaardbare uitgangspunten?

 • Je beroepsprofiel met de bijbehorende kennis en vaardigheden die je tijdens de opleiding tot verpleegkundige eigen hebt gemaakt
 • De standaarden, richtlijnen en protocollen van de beroepsgroep
 • Wet- en regelgeving
 • Uitspraken van (tucht)rechtzaken
 • Richtlijnen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Ethische uitgangspunten
 • Standpunten, handleidingen, adviezen van de beroepsgroep

Deze uitgangspunten behoren tot de professionele standaard.

Hoe is de beroepscode opgebouwd?

De beroepscode is opgebouwd in vier hoofdstukken:

 • Algemene punten met betrekking tot de beroepsuitoefening van de verpleegkundigen en verzorgenden.
 • De verpleegkundige/verzorgende in relatie tot de zorgvrager.
 • De verpleegkundige/verzorgende in relatie tot (in)formele samenwerkingspartners.
 • De verpleegkundige/verzorgende in relatie tot de samenleving.

Hoe pas je als kinderverpleegkundige de beroepscode toe?

De beroepscode is een leidraad voor het kinderverpleegkundig handelen. Het geeft je aanknopingspunten over hoe jij je tijdens het uitoefenen van je beroep als professional op kunt stellen. Daarnaast biedt het inzichten in hoe jij in complexe situaties een weloverwogen besluit kunt nemen. Echter is het geen één op één handleiding. Het is belangrijk dat jij als kinderverpleegkundige altijd zelf blijft nadenken over de situatie. Vertaal de artikelen zoals beschreven in de Beroepscode altijd naar je eigen situatie.

Relatie beroepscode en tuchtrecht

Als BIG geregistreerde (kinder)verpleegkundige val je onder het Tuchtrecht. Bij een klacht over jou kijkt het Tuchtrecht wat in de Beroepscode staat beschreven en wat volgens de beroepsgroep de norm is voor professioneel handelen. De Beroepscode speelt een belangrijke rol bij het oordeel van het tuchtcollege over de klacht.