Events

Nieuwsbrief

Inloggen

a

Menu

Werkgebied kinderthuis-zorgorganisaties

Werken in een kinderthuis-zorgorganisatie

Een kinderthuis-zorgorganisatie biedt kinderverpleegkundige zorg op maat aan acuut of chronisch zieke kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar buiten het ziekenhuis. Bij het kind thuis, op het kinderdagverblijf of bijvoorbeeld bij opa of opa of op een vakantieadres ergens in Nederland.

Zorg op maat

Als kinderverpleegkundige, werkzaam bij een kinderthuiszorgorganisatie, moet je stevig in je schoenen staan. Je verleent samen met je collega’s professionele zorg aan (ernstig) zieke kinderen buiten het ziekenhuis op een hoog niveau. Als kinderverpleegkundige, werkzaam in de thuiszorg verricht je veel verschillende verpleegtechnische en/of voorbehouden handelingen en verpleegkundige zorg aan kinderen met een complexe zorgbehoefte en/of aan kinderen die continue verpleegkundige toezicht nodig hebben.

In de thuiszorg is de kinderverpleegkundige degene die dagelijks contact heeft met het kind of de jongere en de gezinnen waarbij er wordt samengewerkt aan het uitvoeren van het zorgplan. Je draagt zorg voor het zorgproces en de continuïteit hiervan. Je begeleidt kinderen en jongeren en hun gezinnen bij het toewerken naar zoveel mogelijk zelfstandigheid waarbij een ‘zo normaal mogelijk’ leven de doelstelling is. Waar je in het ziekenhuis vaak moet rennen en maar weinig ruimte hebt voor contact met kind en gezin, bepaal je als kinderverpleegkundige in de thuiszorg zelf, in samenspraak met kind het gezin, hoeveel tijd kind en gezin van jou nodig hebben.