Events

Nieuwsbrief

Inloggen

a

Menu

Hoofdstuk 2
CanMEDS rol 1

Vakinhoudelijk handelen/ de verpleegkundige als zorgverlener

Competenties:

1. De kinderverpleegkundige stelt op basis van een inventarisatiemethode (bijv. kinderverpleegkundig redeneren) de behoefte aan verpleegkundige zorg vast op basis van de vier kinderleefdomeinen: medisch, sociaal, ontwikkeling en veilgheid. De kinderverpleegkundige inventariseert en verleent zorg in complexe situaties volgens het verpleegkundig proces dat is verweven in een methodiek (bijv. de 11 stappen van het kinderverpleegkundig redeneren), op basis van evidence based practise.

2. De kinderverpleegkundige versterkt het zelfmanagement en de zelfregie van het kind en het gezin. Daarbij richt de kinderverpleegkundige zich op de gezamenlijke besluitvorming met het kind en het gezin, naasten en de andere betrokken professionals. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de etnische, culturele en -levensbeschouwelijke achtergronden.

3. De kinderverpleegkundige inventariseert en voert verpleegtechnische (voorbehouden) handelingen uit op basis van zelfstandige bevoegdheid en bekwaamheid zoals beschreven in de Wet BIG.

Kernbegrippen:

1. Kinderverpleegkundig redeneren (klinisch redeneren): het continu procesmatig gegevens verzamelen en analyseren gericht op het vaststellen van vragen en problemen van het kind en het gezin en het kiezen van daarbij passende doelen en interventies.

2. Uitvoeren van zorg: het verlenen van integrale zorg door zelfstandig alle voorkomende (inclusief voorbehouden en risicovolle) verpleegkundige handelingen in complexe zorgsituaties uit te voeren met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving en vanuit het perspectief van alle vier de kinderleefdomeinen.

3. Indiceren (inventariseren) van zorg: het vaststellen, beschrijven en organiseren van de aard, duur, omvang en doel van de noodzakelijke (kinderverpleegkundige) zorg. Dit in samenspraak met het kind en het gezin, op basis van gediagnosticeerde of potentiele, nader te onderzoeken en te diagnosticeren patiënt problemen.