Events

Nieuwsbrief

Inloggen

a

Menu

Hoofdstuk 7
CanMEDS rol 6

De organisator

Competenties:

1. De kinderverpleegkundige toont leiderschap in het verpleegkundig handelen en in de samenwerking met anderen en weegt de verschillende belangen, waarbij het belang van het kind en het gezin voorop staat.

2. De kinderverpleegkundige plant en coördineert de zorg rondom het kind en het gezin/groep zorgvragers.

3. De kinderverpleegkundige neemt verantwoordelijkheid voor de veiligheid van zorgvragers en medewerkers binnen de organisatie.

Kernbegrippen:

1. Kinderverpleegkundig leiderschap: het initiatief nemen in het voeren van regie over het eigen vakgebied vanuit een ondernemende, coachende en resultaatgerichte houding.

2. Coördinatie van zorg: het nemen van initiatief in het organiseren van de zorg om deze soepel in samenspraak met het kind en het gezin en in onderlinge afstemming tussen de verschillende zorgverleners en zorgorganisaties volgens zorgplan te laten verlopen.

3. Kinderverpleegkundig ondernemerschap: het overzien van en handelen naar financieel-economische en organisatiebelangen binnen de verschillende contexten van zorg.

4. Veiligheid bevorderen: het continu en methodisch bijdragen aan het bevorderen en borgen van de veiligheid van zorgvragers en medewerkers.