Events

Nieuwsbrief

Inloggen

a

Menu

Werkgebied kinderzorghuizen

Werken in een kinderzorghuis

In een verpleegkundig kinderzorghuis wordt er 24 uur per dag intensieve kinderverpleegkundige zorg geboden aan ernstig en chronisch zieke kinderen. Er wordt 24-uurs zorg geboden en dit kan in verschillende vormen zijn: logeren, deeltijd wonen of wonen. Een verpleegkundig kinderzorghuis streeft er naar een zo gewoon mogelijk huis te zijn, waar 24 uur per dag professionele kinderverpleegkundige zorg wordt geboden en waar bovendien oog is voor de emotionele begeleiding van het kind, de ouders en andere gezinsleden.

Een verpleegkundig kinderzorghuis

Een verpleegkundig kinderzorghuis kan kind en gezin in de volgende situaties ondersteunen:

Zorg ter overbrugging

Als een kind niet langer in het ziekenhuis hoeft te blijven, maar nog niet naar huis kan.

Respijtzorg

Een kind woont thuis, maar komt tijdelijk of volgens een vaste afspraak logeren. Respijtzorg kan worden ingezet als het kind veel en/of complexe zorg nodig heeft. Ouders en andere gezinsleden kunnen door de inzet van respijtzorg even afstand nemen en tot rust komen om het daarna weer zelf te kunnen.

(Deeltijd) wonen

Als een kind kinderverpleegkundige zorg nodig heeft welke in de thuissituatie (gedeeltelijk) niet geboden kan worden.

Palliatief terminale zorg

Zorg voor een kind dat gaat overlijden en welke niet wenselijk/haalbaar/uitvoerbaar is in de thuissituatie. Het kind kan dan alleen of samen met enkele gezinsleden, in deze fase van het ziekteproces, in een verpleegkundig kinderzorghuis verblijven