Events

Nieuwsbrief

Inloggen

a

Menu

Hoofdstuk 4
Tuchtrecht

Iedere (kinder)verpleegkundige die staat ingeschreven in het BIG -register valt onder het tuchtrecht. Als er bij het tuchtcollege een klacht binnenkomt over een professional, dan beoordelen zij of deze professional zich heeft gehouden aan de professionele standaard. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken.

Klik hier om de laatste wijzigingen in het tuchtrecht in te zien.

Wie kan een klacht indienen?

  1. Rechtstreeks belanghebbenden, nabestaanden of naaste betrokkenen (bij de twee laatstgenoemden moet altijd worden uitgegaan van de wil van de patiënt).
  2. Degene die aan de professional (die onder het tuchtrecht valt) een opdracht heeft gegeven.
  3. Werkgever of het bestuur van de instelling.
  4. Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Vanaf 1 april 2019 is het aan de
tuchtrechter om bij niet-
beroepsbeperkende maatregelen
(berispingen en boetes) te bepalen of dit
gepubliceerd wordt.

Welke maatregelen worden opgelegd?

Het tuchtcollege kan de volgende maatregelen opleggen:

  • Waarschuwing
  • Berisping
  • Geldboete (maximaal €4500,-)
  • Schorsing inschrijving BIG-register (maximale schorsing van 1 jaar, eventueel voorwaardelijk)
  • Gedeeltelijke ontzegging beroepsuitoefening.
  • Schrapping uit het BIG-register

Voorheen werden berispingen en boetes gepubliceerd. Vanaf 1 april 2019 is het aan de tuchtrechter om bij niet-beroepsbeperkende maatregelen (berispingen en boetes) te bepalen of dit gepubliceerd wordt.