Events

Nieuwsbrief

Inloggen

a

Menu

Hoofdstuk 1
Kinderverpleegkundig leiderschap

De laatste jaren zie je de term ‘verpleegkundig leiderschap’ steeds vaker voorbij komen in artikelen op bijvoorbeeld social media, vakbladen of tijdens training of opleiding. Maar wat is verpleegkundig leiderschap precies en kan iedereen een verpleegkundig leider worden? Jazeker, iedereen kan een verpleegkundig leider zijn. Dus ook jij als kinderverpleegkundige, daarom noemen we het hier kinderverpleegkundig leiderschap.

We proberen je hier op weg te helpen over hoe je kinderverpleegkundig leiderschap kunt tonen. We gaan staan voor trotse, kritische en reflectieve kinderverpleegkundigen die ook buiten de deuren van hun eigen organisatie kunnen en durven kijken. Om tot de beste noodzakelijke zorg voor kind en gezin te komen is het van belang dat wij, collega’s binnen en buiten het eigen werkveld, elkaar veel meer opzoeken. Niet meer zorgen voor maar zorgen dat. Samen zorgdragen voor het terugpakken en behouden van de regie over ons vak door een juiste en laagdrempelige manier van samenwerken en het delen van de beschikbare kennis.

Hoe mooi zou het bijvoorbeeld zijn om de visie van positieve gezondheid van Machteld Huber door te voeren in positieve professionaliteit? Positieve professionaliteit is de manier om je vak vooral breed te benaderen. Kinderverpleegkundigen zijn niet alleen de handen aan het bed, onze rol is veel groter. Het is goed om onze blik te verbreden en meer te kijken naar alle dimensies van ons vak, vertaald in de canMEDS rollen. Het zijn er niet voor niets zeven waaronder de overkoepelende rol van zorgverlener (in ons geval als kinderverpleegkundige). We zullen niet alle rollen even goed beheersen, maar maak voor jezelf inzichtelijk welke competenties er bij jezelf ontbreken of onderontwikkeld zijn zodat jij je hierin kunt gaan ontwikkelen. Dat is ook kinderverpleegkundig leiderschap en draagt bij aan ​​​​​​positieve professionaliteit! De kinderverpleegkundigen mogen veel meer laten zien dat ze alle uitdagingen aangaande hun vak aan durven en kunnen gaan. Verpleegkundigen laten zich te vaak nog leiden door de negatieve ontwikkelingen in het vak. Hoe kunnen wij omgaan met deze veranderingen en ontwikkelingen? Hoe houden we zelf de regie? Wij moeten ervoor waken dat er niet voor ons gezorgd wordt maar wij moeten zorgen dat.

Om een goede kinderverpleegkundige leider te zijn die positieve professionaliteit uit kan dragen kun je het volgende doen:

  • Zorg voor voldoende kennis aangaande alle facetten van je vak als kinderverpleegkundige.
  • Wees je bewust dat het vak kinderverpleegkunde van jou is, in welke organisatie je ook werkzaam bent. Jij bent het kapitaal, zonder de kinderverpleegkundige kan jouw organisatie niet bestaan. Laat niet voor je beslissen maar beslis mee of beslis zelf.
  • Wees jezelf bewust van je eigen kennis, vaardigheden, houding en competenties en wees daar ook kritisch op. Wat wil je, wat kun je, maar ook wat vind je moeilijk en wat heb je nodig om verder te kunnen?
  • Maak je zichtbaar, toon lef. Je hoeft niet voorop te lopen maar steun je collega’s kinderverpleegkundigen!