Events

Nieuwsbrief

Inloggen

a

Menu

Ieder kind heeft recht op MKS

Medische Kindzorg Samenwerking (MKS) zorgt ervoor dat kinderen met een zorgvraag en hulpbehoefte na het ziekenhuis zorg en ondersteuning ontvangen die in hun leven past. Dankzij de MKS-werkwijze is dit voor veel kinderen al realiteit. In 2026 moet de MKS-werkwijze overal gemeengoed zijn, zodat alle kinderen die dat in de eigen omgeving nodig hebben zorg en ondersteuning ontvangen die aansluit bij hun wensen en behoeften.

Dat schrijven de MKS-partijen in de vandaag gepubliceerde documenten Resultaten en impact MKS 2014 – 2022 en Meerjarenstrategie 2023 – 2026. Hierin wordt de impact beschreven van MKS op kind en gezin, de beroepsgroepen, het werkveld en de maatschappij alsmede de resultaten tot nu toe van de ontwikkeling en implementatie van MKS.