Events

Nieuwsbrief

Inloggen

a

Menu

Priscilla (kinderverpleegkundige) maakte een héél mooi uitstapje!

Vorige week mocht Priscilla (kinderverpleegkundige, werkzaam op een verpleegkundig kinderdagverblijf) een presentatie geven aan de bestuurstafel van het IZA. IZA staat voor Integraal Zorg Akkoord. Samen werken aan goede zorg. Het IZA heeft als doel om de zorg in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dit doel te bereiken zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg. Denk hierbij aan overkoepelende organisaties van ziekenhuizen, GGZ en ouderenzorg.

De reden van deze uitnodiging was omdat de MKS Meerjarenstrategie en de Impact en Resultaten worden gezien als een inspirerend en aansprekend voorbeeld van het vertalen van het IZA in doelstellingen en impact.

Priscilla heeft uitgelegd hoe de kindzorg binnen het IZA gezien kan worden. Eigenlijk heel simpel; door het MKS te volgen. MKS staat voor Medische Kindzorg Samenwerking. MKS maakt integrale kindzorg mogelijk, door kind en gezin centraal te stellen en de regie te geven aan kind en gezin. Het is een werkwijze voor het inventariseren, indiceren, organiseren en uitvoeren van de zorg aan kinderen in de eigen leefomgeving. Deze werkwijze leidt tot de juiste zorg op de juiste plek en kan er dus voor ieder kind en gezin anders uitzien.

‘Hoe gaaf is het dat wij met deze ontwikkelingen in de kindzorg een inspirerend voorbeeld zijn voor het IZA, dat hebben wij met elkaar gedaan! Ik heb alleen maar enthousiaste reacties gehad na mijn presentatie en daar ben ik heel erg trots op. Maar die mooie reacties zijn ook voor jullie. Want wij hebben de afgelopen jaren ontzettend hard gewerkt met elkaar aan alle ontwikkelingen die zijn voortgekomen vanuit MKS, ontwikkelingen die bijdragen aan betere zorg voor kind en gezin en een betere samenwerking in de medische kindzorg.’

Waarom is dit nu zo’n mooi voorbeeld voor het IZA? Omdat wij als kinderverpleegkundigen samenwerken met het netwerk van het kind om alle zorg in de vier kinderleefdomeinen (medisch, ontwikkeling, sociaal en veiligheid) met elkaar te borgen. 

Priscilla heeft verteld hoe de Medische Kindzorg Samenwerking eigenlijk helemaal in lijn is met de afspraken die in het IZA zijn gemaakt. Maar vooral over wat dit voor haar dagelijkse werk als kinderverpleegkundige betekent. Dit heeft ze gedaan aan de hand van mooie praktijkvoorbeelden en verbeterpunten. Ze vertelt er kort over in het filmpje.

Wil je meer horen over Priscilla haar presentie aan de bestuurstafel van het IZA of over hoe zij tegen haar werk als kinderverpleegkundige en de ontwikkelingen in de Medische Kindzorg Samenwerking aankijkt? Ze vertelt er volgende week over bij het Lunch & Intervisie Café in Nijmegen.

Woensdag 22 maart, 12.15-17.00 uur
Lunch & Intervisie Café
Lindenberg Cultuurhuis, Nijmegen
Aanmelden: Event Agenda Kinderverpleegkunde.nl