Events

Nieuwsbrief

Inloggen

a

Menu

Fonds Ziekenhuis Opleiding (FZO)

 

Om zorginstellingen (in eerste instantie UMC’s en algemene ziekenhuizen) te stimuleren meer opleidingen te verzorgen hebben het ministerie van VWS, de NFU en de NVZ in 2010 het Fonds Ziekenhuis Opleidingen (FZO) opgericht. Met als doel (dreigende) tekorten aan gespecialiseerde instellingen terug te dringen. Zorginstellingen ontvangen subsidie uit dit fonds als zij meer gespecialiseerde verpleegkundigen en medisch ondersteunend personeel opleiden. Onder het FZO vallen opleidingen voor zeven medisch ondersteunende en acht gespecialiseerde verpleegkundige beroepen, waaronder kinderverpleegkundigen. Alle vijftien FZO-opleidingen zijn vervolgopleidingen die door het College Zorg Opleidingen (CZO) zijn erkend.

Voor de opleidingsinspanningen ontvangen ziekenhuizen en universitaire medische centra (in het geval van de vervolgopleiding Kinderverpkeegkunde CZO erkende extramurale zorgaanbieders) een tegemoetkoming in de vorm van een beschikbaarheidsbijdrage. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voert de prestatiegerichte bekostiging van de FZO-opleidingen uit. Opleidingsinstellingen ontvangen een bedrag per gediplomeerde. Voor het uitvoeren van de regeling gebruikt de NZa het studenten- en diplomaregister van het CZO. Zorginstituut Nederland voldoet de betalingen en het Ministerie van VWS verstrekt de subsidies. Vanaf 2014 kan voor het FZO (in plaats van subsidie aanvragen bij het Ministerie van VWS) een beschikbaarheidsbijdrage bij de NZa worden aangevraagd.

Specifieke afspraken met betrekking tot beschikbaarheidsbijdrage vervolgopleiding Kinderverpleegkunde voor extramurale zorgaanbieders.

  • CZO erkende extramurale zorgaanbieder
  • Studenten die staan ingeschreven bij het CZO
  • Studenten die na 01-08-2018 zijn gestart met de vervolgopleiding Kinderverpleegkunde
grote-banner-foto-wat-jij-moet-weten-als-kinderverpleegkundige

Stappenplan aanvraag beschikbaarheidsbijdrage voor vervolgopleiding Kinderverpleegkunde

  1. Verlening aanvragen: Verlening vraag je aan met behulp van het verleningsformulier (te vinden in het NZa portaal) van FZO. Hierbij geef je aan dat je als CZO erkende extramurale zorgaanbieder medewerkers gaat opleiden tot kinderverpleegkundigen en dat er in het volgende jaar medewerkers zullen diplomeren. Dit formulier vul je ieder jaar in voor 1 oktober. Dit ingevulde formulier is een eis om in het jaar dat de medewerker is gediplomeerd aanspraak te kunnen maken op de beschikbaarheidsbijdrage. Het is hierbij niet nodig om het aantal studenten of namen van de studenten door te geven. Dat gaat in een later stadium via het CZO. Zonder het invullen van het verleningsformulier vooraf kun je geen aanspraak maken op de beschikbaarheidsbijdrage.
  2. Vaststelling: Dit bestaat uit een aanvraag voor de definitieve beschikbaarheidsbijdrage. Hierbij geef je als CZO erkende extramurale zorgaanbieder aan dat er in het voorgaande jaar medewerkers zijn gediplomeerd. Dit vaststellingsformulier (te vinden via het NZa portaal) vul je ieder jaar in voor 1 juni. Op dat moment weet je zeker hoeveel studenten en welke studenten er zijn gediplomeerd. Door middel van het invullen en indienen van dit formulier vraag je een definitieve beschikking voor alle gediplomeerden. Het is hierbij niet nodig om het aantal studenten of namen van studenten door te geven. Dat gaat in een later stadium via het CZO.
  3. Beschikking melden bij ZIN: Wanneer de NZa aangeeft voor welke personen een beschikking is toegekend, dient de CZO erkende extramurale zorgorganisatie dit door te geven aan ZIN (Zorginstituut Nederland). Het ZIN keert vervolgens het bedrag uit.

Wat doet de NZa?

De beschikkingsbijdrage is een bijdrage die geldt voor gediplomeerden. Dit betekent dat de NZa alleen kijkt of de medewerkers daadwerkelijk gediplomeerd zijn. Ieder jaar in maart krijgt de NZa een lijst van het CZO waarin staat welke studenten zijn gediplomeerd in het voorgaande jaar.

Let op: zorg er wel voor dat alle studenten goed staan geregistreerd bij het CZO, dat is namelijk het controlemiddel voor de NZa. Op basis van die lijst wordt bepaald of er een beschikking beschikbaar wordt gesteld en wat de eventuele hoogte daarvan is.

Registreren studenten:

De student dient zelf een CZO-account aan te maken en zich te registreren in het digitale systeem van het CZO. De contactpersoon van het CZO accordeert dit in de ‘Mijn CZO’ omgeving. Ook de theorie-aanbieder accordeert de aanmeldings- en diploma aanvragen.

Beschikking melden bij Zorginstituut Nederland:

Om geld te ontvangen moet de CZO erkende aanbieder het formulier ‘opgave bankrekeningnummer beschikbaarheidsbijdrage’ met een kopie van de verleningsbeschikking en bankrekeningnummer sturen naar Zorginstituut Nederland.