Events

Nieuwsbrief

Inloggen

a

Menu

Jullie hebben het misschien al eerder bemerkt; wij kunnen ontzettend blij worden van mooie ontwikkelingen. Ontwikkelingen die bijdragen aan het vergroten van de kennis of het werkplezier van kinderverpleegkundigen bijvoorbeeld. Of ontwikkelingen die bijdragen aan het oplossen van knelpunten of bijdragen aan betere zorg voor kind en gezin.

Op dit moment zijn wij ontzettend trots op onze beroepsgroep en dat stemt ons echt heel erg blij.

Expertgroep Indicatieproces Kindzorg

Inmiddels bestaat de Expertgroep Indicatieproces Kindzorg al enige tijd. Het is spijtig dat deze Expertgroep nodig is. Maar het is ontzettend waardevol dat deze groep er is en inmiddels al voor meerdere gezinnen heeft bijgedragen aan een passende oplossing. Een goed onderbouwd zorgplan en een daarbij behorende indicatie. Een zorgplan waarin zorgvuldig de juiste afwegingen zijn gemaakt. Een zorgplan dat recht doet aan de zorgvraag en de hulpbehoefte van kind en gezin.

Casus

Een casus kan via verschillende wegen worden aangemeld. Maar wordt vervolgens in de casuïstiek bespreking altijd ingebracht door de indicerend kinderverpleegkundige. De andere aanwezige kinderverpleegkundigen stellen verdiepende vragen. Daarna wordt er gesproken over de wettelijke kaders en worden de gemaakte afwegingen geëvalueerd. Tot slot wordt er gesproken over de oplossingsrichtingen en de juiste onderbouwing daarvan. Ter afronding wordt er altijd een advies geschreven waarmee de aanvrager en de indicerend kinderverpleegkundige verder kunnen. Indien nodig worden er nog aanvullende afspraken op maat gemaakt. Bijvoorbeeld dat één van de andere kinderverpleegkundigen meeleest en meedenkt bij het tot stand komen van het aangepaste of nieuwe zorgplan.

Prachtig om te zien hoe kinderverpleegkundigen hier met elkaar voor gaan staan en hiermee daadwerkelijk oplossingen realiseren voor kinderen en gezinnen, voor situaties waar in het vast dreigt te lopen. Kinderverpleegkundigen van 4 verschillende kindzorg organisaties die met elkaar aan tafel gaan om een casus te bespreken en te zorgen dat knelpunten worden opgelost.

Wat maken kinderverpleegkundigen een mooie groei en ontwikkeling door met elkaar op weg naar eenduidigheid in het Indicatieproces Kindzorg.

Trots op onze beroepsgroep!